22/10/2019 – Zimbra công bố bản vá P3 cho phiên bản 8.8.15. Bản vá này đã cải thiện rất nhiều lỗi đang tồn tại (khoảng trên 25 lỗi đã được chỉnh sửa), trong đó có các lỗi quan trọng như:

– Khắc phục vấn đề xác thực khi sử dụng SPNEGO.

– Khắc phục vấn đề spam training không hoạt động.

– Khắc phục lỗi sao lưu khi mailbox có dung lượng lớn.

Các lỗi được khắc phục trong bản vá P3 lần này chủ yếu thuộc tính năng backup, spell check, ZCO, NG module và Zimbra Connect.

Zimbra cũng đã hoàn toàn hỗ trợ Ubuntu 18.

Để tiến hành cài đặt bản vá P3, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại đây.