Trong phần 1 Sức mạnh của công cụ tìm kiếm trong Zimbra, người dùng sử dụng một số lệnh trực tiếp trong search toolbar để tìm email, lịch, sổ địa chỉ, v.v… mà họ muốn. Trên giao diện Zimbra Web Client còn có công cụ tìm kiếm nâng cao mà người dùng có thể sử dụng trực quan mà không cần biết các câu lệnh.

Sau khi bạn nhấn vào biểu tượng tìm kiếm (hoặc enter) khi sử dụng search toolbar, giao diện tìm kiếm nâng cao sẽ hiển thị.

Basic filters giúp bạn tìm kiếm theo những tiêu chí cơ bản như tìm các thư chưa đọc, tìm thư có file đính kèm, v.v… Bạn có thể kết hợp các điều kiện tìm kiếm khác nhau.

Advanced filters giúp bạn tìm kiếm theo những tiêu chí nâng cao như tìm kiếm thư theo email người gửi, theo domain gửi. Bạn có thể tìm theo ngày tháng, tìm theo loại file đính kèm, tìm theo trạng thái thư như đã được replied, đã được forwared, v.v….

Bạn cũng có thể sử dụng điều kiện AND (và), OR (hoặc), NOT (không có) để kết hợp các điều kiện tìm kiếm khác nhau. Ví dụ như: from:john OR from:thomas.

Zimbra sẽ giúp bạn thiết lập các điều kiện tìm kiếm rất dễ dàng qua tính năng tự động hiển thị các thông tin đề xuất. Bạn có thể xem hình dưới:

Tham khảo nguồn Zimbra Wiki