Zimbra Mobile Plus cho phép người dùng đồng bộ hóa mailbox (hộp thư) của họ với các thiết bị di động thông qua giao thức Exchange ActiveSync (được hỗ trợ trên hầu hết các thiết bị smart phone).
Dù bạn đang dùng điện thoại di động hay máy tính bảng, dữ liệu của bạn sẽ luôn theo cùng mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm ứng dụng trung gian nào.
Zimbra Mobile Plus không chỉ là phương tiện để xem mail, nó là một giải pháp truyền thông hoàn chỉnh cho phép bạn gửi nhận email, sử dụng Global Address List, quản lý danh bạn liên lạc trong sổ địa chỉ Zimbra, tạo cuộc hẹn, sắp xếp lịch họp và quản lý danh sách việc cần làm.
Zimbra Mobile Plus được tích hợp hoàn hảo với Zimbra, cho phép bạn nhận thông báo tức thì, nghĩa là mọi email, contact và lịch họp mới sẽ được ngay lập tức đồng bộ hóa.
Quản trị viên có thể quản lý mọi thứ liên quan đến di động trực tiếp từ giao diện quản trị Zimbra.
Không cần cấu hình
Bạn chỉ cần chọn người dùng nào hoặc COS nào có thể sử dụng tính năng đồng bộ hóa di động, và Mobile Plus sẽ thực hiện phần việc còn lại. Zimbra Mobile Plus chạy trên các cổng Web chuẩn, vì vậy bạn không cần thay đổi cấu hình của Firewall/mạng.
Giao thức Exchange ActiveSync (EAS)
Sự phổ biến của giao thức EAS đem đến cho bạn tính tương thích cao nhất từ trước đến nay. Đồng bộ hóa dữ liệu của bạn với iPhone, iPad, thiết bị Android, điện thoại Nokia và Windows phone mà không cần bất kỳ ứng dụng trung gian nào.
Các tùy chọn tinh chỉnh
Zimbra Mobile Plus không yêu cầu thực hiện bất kỳ cấu hình nào để hoạt động. Tuy nhiên những quản trị viên muốn tinh chỉnh trải nghiệm di động cho người dùng của họ có thể sử dụng bộ cài đặt tinh chỉnh.
Đồng bộ hóa thưc mục được chia sẻ
Đồng bộ hóa tất cả dữ liệu đã được chia sẻ với bạn trong Zimbra lên các thiết bị di động của bạn.
Quản lý sự đồng bộ hóa
Thông qua giao diện quản trị, bạn luôn thấy được những người dùng và thiết bị nào đang đồng bộ với server. Bạn còn có tùy chọn để khởi động lại phiên đồng bộ và xóa bỏ toàn bộ lịch sử đồng bộ cho một thiết bị nào đó.
Đồng bộ hóa tất cả dữ liệu của bạn
Mỗi dữ liệu mới và thay đổi đều được đồng bộ lập tức giữa Zimbra mailbox và các thiết bị di động của bạn, bao gồm: email, liên lạc, lịch, tác vụ.
Mời hoặc phản hồi lịch họp
Tổ chức, lập lịch họp chưa bao giờ dễ dàng hơn: tạo cuộc hẹn mới trên điện thoại di động của bạn và thêm bất kỳ người tham gia nào bạn muốn. Nếu bạn nhận được lời mời họp qua email, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu ngay trên thiết bị.
Ghi log riêng
Zimbra Mobile Plus ghi vào một file log dành riêng, rất hữu ích cho việc theo dõi các hoạt động đồng bộ hóa. Tính năng Account Logger cũng cho phép bạn dễ dàng cấu hình một log file riêng dành cho thiết bị/người dùng cụ thể để giúp việc khắc phục sự cố dễ dàng hơn.
Nhiều tài khoản trên thiết bị
Không có giới hạn về số lượng tài khoản mà một thiết bị có thể đồng bộ, và cũng không có giới hạn về số lượng thiết bị có thể đồng bộ một tài khoản.
Quản lý thiết bị di động
Zimbra Mobile Plus cho phép Global Admin thực hiện các tác vụ triển khai từ xa như xóa một thiết bị về cấu hình mặc định trong trường hợp bị mất cắp hoặc bắt buộc sử dụng một mã mở khóa máy di động.
ABQ (Allow/Block/Quarantine) cho thiết bị di động
ABQ là một tính năng bảo mật đảm bảo rằng chỉ các thiết bị di động được phép mới có thể đồng bộ hóa dữ liệu với Zimbra server. Quản trị viên có thể tạo một danh sách quản lý thiết bị (ví dụ như dựa trên lần đăng nhập đầu tiên của các thiết bị động hoặc được thêm vào dựa trên Device ID). Chỉ các thiết bị nào nằm trong danh sách này mới có quyền đồng bộ hóa dữ liệu.